Kasvatus / Breeding

  

KASVATUS

Olen Suomen Kennelliiton sopimuskasvattaja sekä Suomen dobermann-yhdistyksen sitoumuskasvattaja. Olen Suomen Hollanninpaimenkoirat Ry:n jäsen. Kasvatustyöni pyrkii olemaan pienimuotoista ja tarkkaan harkittua, laatuun panostavaa kotikasvatusta.

Dobermannin ja hollanninpaimenkoiraran kasvatuksessa panostan erityisesti terveyteen sekä käyttöominaisuuksien eteenpäinviemiseen. Palveluskoirarotuina molempien tulee kyetä selviytymään niille asetetuista vaatimuksista, niin rodunomaisissa kokeissa ja testeissä, kuin normaalissa arkielämässä kotona ja yhteiskunnassa.

Tavoitteeni on kasvattaa tervettä, työhaluista, rohkeaa, luonteeltaan vahvaa, taistelutahtoista ja kaikin puolin tasapainoista sekä voimakasviettistä palveluskoiraa, jolla on rodunomainen rakenne. Liian pehmeät, arat tai hermorakenteeltaan heikot yksilöt suljen jalostuksen ulkopuolelle.

Kaikki jalostusyksilöni täyttävät PEVISA:n / JTO:n terveysvaatimukset. Yhdistelmissä dobermannilla pyrin matalaan sukusiitosprosenttiin ( 5-10% ).

Diamandin pennut kasvavat kotona normaalissa ympäristössä emänsä kanssa ihmisten keskellä. Niiden sosiaalistamiseen sekä monipuoliseen asioihin totuttamiseen panostetaan pentulaatikosta lähtien. Pennut tottuvat myös muihin koiriin tutustuessaan perheen muuhun laumaan kun ovat siihen riittävän vanhoja. Pentuja totutetaan niin käsittelyyn kuin erilaisiin alustoihin, automatkailuun, ääniin,  lapsiin sekä vieraisiin aikuisiin ihmisiin ennen luovutusikää.

Pentujen valinnassa oikeille ihmisilleen suosin myöhäistä ajankohtaa. Ei ole mielekästä valita harrastuskoiraa liian varhain pennun kehittyessä koko ajan kohti luovutusikää. Siksi valinnat tulee aina tehdä vasta n 6 viikon iässä, jotta oikea koira kohtaisi sen oikean ohjaajan. 

Pennut luovutetaan 7 viikon ikäisinä rekisteröityinä, kahteen kertaan  madotettuina, eläinlääkärin tarkastamina ja sirutettuina. Jokainen pennun omistaja saa matkaansa kattavan infopaketin sekä kasvattajan tuen koiran koko elämän ajaksi.

Diamandin pentuja myydään ainoastaan harrastaviin tai muuten vaan aktiivisiin, vastuuntuntoisiin ja huolehtiviin koteihin perheenjäseniksi, joissa pentu on pitkän harkinnan valinta. Jotta saisin mahdollisimman monipuolisesti tietoa kasvatukseni tuloksista, ostaja sitoutuu myös tutkituttamaan koiran rodun jalostuksen tavoiteohjelman  mukaisesti, joka on ilman muuta myös koiran sekä koiran uuden omistajan etu.

Dobermanni ja hollaninpaimen ovat palveluskoiria, joka tulisi jokaisen ko rotua harkitsevan ottaa huomioon. Jotta ominaisuudet tulisivat monipuolisesti jokaisessa yksilössä esiin, tulisi koiran kanssa harrastaa, oli koiran uusi omistaja sitten vasta-alkaja tai kokeneempi koiraihminen. Sopivista harrastusmuodoista on varaa valita. Diamandin kasvatteja löytyy monen lajin parista kuten suojelun, erikoisjäljen ( FH ) , kansallisista lajeista haun ja metsäjäljen sekä myös tottelevaisuuskokeista ja vetolajeista.

Vuonna 2019 laajennettaessa kasvatustyötä myös lyhytkarvaisiin hollanninpaimenkoiriin, pätevät samat asiat tähän rotuun kuin dobermanniinkin. Kumpikin rotu vaatii omistajiltaan tietynlaista omistautumista, halua tehdä yhteistyötä koiran kanssa sekä periksiantamattomuutta haasteiden edessä. 

Mikäli olet samaa mieltä, ota yhteyttä, mikäli tulevaisuuden pentuesuunnitelmamme kiinnostavat.