Kasvatus / Breeding

  

 

KASVATUS

Olen Suomen Kennelliiton sopimuskasvattaja sekä Suomen dobermann-yhdistyksen sitoumuskasvattaja. Olen Suomen Hollanninpaimenkoirat Ry:n jäsen. Kasvatustyöni pyrkii olemaan pienimuotoista ja tarkkaan harkittua, laatuun panostavaa kotikasvatusta. Tällä hetkellä keskityn lyhytkarvaisen hollanninpaimenkoiran kasvatukseen pelkästään. 

Dobermannin ja hollanninpaimenkoiran kasvatuksessa panostan erityisesti terveyteen sekä käyttöominaisuuksien eteenpäinviemiseen. Palveluskoirarotuina molempien tulee kyetä selviytymään niille asetetuista vaatimuksista, niin rodunomaisissa kokeissa ja testeissä, kuin normaalissa arkielämässä kotona ja yhteiskunnassa.

Tavoitteeni on kasvattaa tervettä, työhaluista, rohkeaa, luonteeltaan vahvaa, taistelutahtoista ja kaikin puolin tasapainoista sekä voimakasviettistä palveluskoiraa, jolla on rodunomainen rakenne. Liian pehmeät, arat tai hermorakenteeltaan heikot yksilöt suljen jalostuksen ulkopuolelle.

Kaikki jalostusyksilöni täyttävät PEVISA:n / JTO:n terveysvaatimukset. Yhdistelmissä dobermannilla pyrin matalaan sukusiitosprosenttiin ( 5-10% ).

Diamandin pennut kasvavat kotona normaalissa ympäristössä emänsä kanssa ihmisten keskellä. Niiden sosiaalistamiseen sekä monipuoliseen asioihin totuttamiseen panostetaan pentulaatikosta lähtien. Pennut tottuvat myös muihin koiriin tutustuessaan perheen muuhun laumaan kun ovat siihen riittävän vanhoja. Pentuja totutetaan niin käsittelyyn kuin erilaisiin alustoihin, automatkailuun, ääniin,  lapsiin sekä vieraisiin aikuisiin ihmisiin ennen luovutusikää.

Pentujen valinnassa oikeille ihmisilleen suosin myöhäistä ajankohtaa. Ei ole mielekästä valita harrastuskoiraa liian varhain pennun kehittyessä koko ajan kohti luovutusikää. Siksi valinnat tulee aina tehdä vasta n 6 viikon iässä, jotta oikea koira kohtaisi sen oikean ohjaajan.  Pentuja pääsee katsomaan niiden ollessa 5 viikon ikäisiä. 

Pennut luovutetaan 7 viikon ikäisinä rekisteröityinä, kahteen kertaan  madotettuina, eläinlääkärin tarkastamina ja sirutettuina. Jokainen pennun omistaja saa matkaansa kattavan infopaketin sekä kasvattajan tuen koiran koko elämän ajaksi.

Diamandin pentuja myydään ainoastaan harrastaviin tai muuten vaan aktiivisiin, vastuuntuntoisiin ja huolehtiviin koteihin perheenjäseniksi, joissa pentu on pitkän harkinnan valinta. Jotta saisin mahdollisimman monipuolisesti tietoa kasvatukseni tuloksista, ostaja sitoutuu myös tutkituttamaan koiran rodun jalostuksen tavoiteohjelman  mukaisesti, joka on ilman muuta myös koiran sekä koiran uuden omistajan etu. Hollanninpaimenkoiralta tutkitaan lonkat, kyynerpäät, olkanivelet ja ranka kokonaisuudessaan virallisesti. Silmät peilataan 12 kk iästä alkaen. 

Dobermanni ja hollanninpaimen ovat palveluskoiria, joka tulisi jokaisen ko rotua harkitsevan ottaa huomioon. Jotta ominaisuudet tulisivat monipuolisesti jokaisessa yksilössä esiin, sekä käytös- ja hallintaongelmilta vältyttäisiin, tulisi koira kouluttaa, oli koiran uusi omistaja sitten vasta-alkaja tai kokeneempi koiraihminen. Kullekin koiralle ja ohjaajalle sopivista harrastusmuodoista on varaa valita. Erilaiset harrastukset kehittävät koiran ja omistajan välistä suhdetta, antavat koiralle tekemista ja virikkeitä sekä parantavat koiran hallittavuutta. Diamandin kasvatteja löytyy monen lajin parista kuten suojelun ( IGP ), erikoisjäljen ( IFH ), kansallisista lajeista haun ja metsäjäljen parista, sekä myös tottelevaisuuskokeista, rallytokosta ,agilitystä ja vetolajeista.

Vuonna 2019 laajennettaessa kasvatustyötä myös lyhytkarvaisiin hollanninpaimenkoiriin, pätevät samat asiat tähän rotuun kuin dobermanniinkin. Kumpikin rotu vaatii omistajiltaan tietynlaista omistautumista, halua tehdä yhteistyötä koiran kanssa sekä periksiantamattomuutta haasteiden edessä. 

Mikäli olet samaa mieltä, ota yhteyttä, mikäli tulevaisuuden pentuesuunnitelmamme kiinnostavat.

Hollanninpaimenkoiranpennun ostaja sitoutuu:

1. ) Tutkituttamaan koiraltaan luuston virallisesti VIIMEISTÄÄN sen täytettyä 3v.  Peilauttamaan koiran silmät virallisesti aikaisintaan 12kk ja viimeistään 3 v iässä.  Virallisen LTV ja VA lausunnon saa kun koira on täyttänyt 1 v. Spondyloosin ( SP ) osalta lausunnon saa kun koira on täyttänyt 2 vuotta. PK-lajeja tai agilityä harrastavan koiran tutkimussuositus sen täytettyä 1v: Lonkat, kyynärät,olat, LTV ja VA ja epävirallinen SP.  Virallisen SP lausunnon saa 2-vuotiaana.

2.)  Viemään koiransa luonnetestiin (LT) tai MH-kuvaukseen koiran täytettyä 2 vuotta. Viimeistään 4-vuotiaana. Suositeltavinta on käyttää koira luonnetta kuvaavissa testeissä nuorena, ennenkuin treenit ja ohjaajan vaikutus muokkaavat liikaa koiran käyttäytymistä. 

3. ) Kouluttamaan koiransa ja suorittamaan sillä hyväksytysti BH-kokeen ( PAKK ) tai muun tottelevaisuuskokeen ( TOKO / RTK ) vähintään yhden alemman luokan hyväksytysti. 

Hollanninpaimenkoira on ensisijaisesti harrastus- ja työkoira, joka pentua harkitsevan tulee ottaa huomioon. Jos ei ole lainkaan kiinnostunut koiran kanssa harrastamisesta, kannattaa mielenkiinto suunnata vähemmän aktiivisiin rotuihin.